mentions - tankar från molnfri höjd

Om mentions

Vad innebär tankar från molnfri höjd?


På molnfri höjd är luften tunnare. Det minskade motståndet ger att vi med överraskande liten ansträngning kan anta tyngre och svårare utmaningar.


Samtidigt är koncentrationen av vårt livsviktiga syre låg. Våra hjärnors försörjning är starkt begränsad vilket medför att en eller flera vitala funktioner ibland inte deltar i arbetet för att nå en slutsats. Det skulle kunna vara funktioner såsom logik, empati eller realism. Det kan också vara helt andra saker.


Ur denna kombination kan idéer runt svåra frågor födas, som inte begränsar sig till de slutsatser som filtrerats av hjärnans funktioner.


Ofta är dom säkert helt förkastliga, men tänk om någon är bra? I alla fall för att skapa perspektiv.


För att vara tydlig: Denna sida innehåller inga som helst åsikter, värderingar eller uppmaningar. Allt innehåll skall endast ses som filosofiska reflektioner kring alternativa synsätt i syfte att skapa perspektiv på till synes svåra frågor.


Är du trygg i din uppfattning? Håll fast vid den.